Het logo van IPMS-NederlandRegio Zuid van IPMS-Nederland  heeft al sinds 1984 een eigen rondzendbrief, die aanvankelijk zeer onregelmatig aan een niet duidelijk vaststaand aantal mensen werd verstuurd. Op die oudste brieven stond een figuurtje, ontsproten aan brein en pen van toenmalig regio-coördinator Chess Patelski. Ons Polleke in volle glorie Dit figuurtje werd steeds prominenter en kreeg een naam: Polleke ('Paultje'). Op een bepaald moment - de exacte datum is verloren in de nevel der tijden - verscheen er ook een 3D-versie van Polleke op de regiobijeenkomsten. Deze door Mario Wens gemaakte mascotte duikt sindsdien in binnen- en buitenland op wanneer Regio Zuid zich presenteert. Vanaf 1994, toen Gijsbert Pot en Mario Wens hun termijn als regio-coördinatoren begonnen, verschijnt 'Polleke's Magazine' in een vaste opmaak. Bij gebrek aan een dekkende financiële bijdrage van de kant van het bestuur, wordt van de leden die door de schriftelijke rondzendbrief op de hoogte willen blijven een bedrag van € 4,50 per jaar gevraagd.
Een vaste kern van actieve leden blijft op deze manier op de hoogte van de activiteiten van de Regio, die een naam heeft hoog te houden op het gebied van het plannen van data, zodanig dat een vermelding in de PIM niet haalbaar is!

'Polleke's Magazine' voorziet dus in een behoefte, maar steeds meer leden beschikken over internet. Daarom is Polleke nu ook in Cyberspace. Het belangrijkste doel is het overbrengen van actuele informatie. Het stunten met onze HTML-kennis komt later wel... Of niet natuurlijk!

Ook wordt Polleke zelf steeds aktiever. Kijk maar eens op de volgende pagina .


       terug naar het begin van Polleke.